Giới thiệu về Trung tâm Phát triển quỹ đất Cần Thơ

          Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được Nhà nước bố trí trụ sở làm việc, được 111ở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật, có các Chi nhánh tại các quận, huyện thuộc thành phố Cần Thơ.
           Lịch sử hình thành và phát triển

          Tiền thân của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ là Ban Bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng thành phố Cần Thơ được thành lập theo Quyết định số 28/2004/QĐ-UB ngày 02 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân lâm thời thành phố Cần Thơ v/v thành lập Ban Bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
          Sau đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ được thành lập theo Quyết định số 29/2005/QĐ-UB ngày 25 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành Phố Cần Thơ v/v thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ trên cơ sở chuyển từ Ban Bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng thành phố Cần Thơ.

          Ngày 08 tháng 8 năm 2011, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 1891/QĐ-UBND Về việc chuyển giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố về Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, quản lý trực tiếp.
          Ngày 01 tháng 7 năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 2160/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất  trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (trên cơ sở hợp nhất các Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện vào Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường).
          Sau đó, ngày 05 tháng 12 năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 3757/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (trên cơ sở hợp nhất các Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện vào Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường). Quyết định này thay thế Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
          Thông tin liên hệ:
          Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ
          - Địa chỉ: Số 48-50 Nguyễn An Ninh, Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
          - Điện thoại: (0292) 3 829 288
          - Email: trungtamptqd@cantho.gov.vn
          - Website: http://ttptqd.sotnmt.cantho.gov.vn
 
-------oOo-------
 

1320/TB-TTPTQĐ

Thông báo 1320/TB-TTPTQĐ về việc liên hệ hồ sơ kiểm đếm để làm lập thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Thời gian đăng: 22/04/2019

37/2014/TT-BTNMT

Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Thời gian đăng: 15/05/2018

47/2014/NĐ-CP

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Thời gian đăng: 15/05/2018

45/2013/QH13

Luật Đất đai 2013

Thời gian đăng: 15/05/2018

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT
sotnmt
hopthudientu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây